Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 17/01/2023

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие се занимава с проблема с енергийната независимост на домакинствата още от 2010 – 2012 г. Тогава инсталирахме малък фотоволтаик на покрива на частна къща, разказва председателят на сдружението Илиян Илиев. Благодарение на този опит имаме набор от данни, информация и самочувствие да говорим по темата, смята Илиев. Според него винаги опираме до сложни и тежки бюрократични процедури, които са основната причина за отказа на гражданите да произвеждат домашна електроенегия.

В момента ситуацията за промяна е назряла, категоричен е Илиян Илиев. Причината е, че ЕС ни задължават да синхронизираме законодателството си, а в същото време войната в Украйна поставя остро въпроса за енергийната зависимост. „Сега е моментът парламентът да вземе няколко важни стратегически решения, да промени законодателството и да се отпуши процесът. За да има енергийно независими граждани и домакинства в България“, коментира ръководителят на проекта „Да бъдем енергийно независими“.

Застъпническата кампания за енергийна независимост се провежда от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и „Зелени закони“ по проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

 

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина