Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/02/2022

Оглеждали ли сте се във Варненското езеро? Дали ще успеете да видите образа си в него?

През март започват снимките на нов документален филм, който ще ви подтикне да се огледате не само в Езерото. Целта на екипа на Ecovarna, заел се с проекта, е да накара хората да се огледат в себе си, в собствените си действия или бездействия, довели до унищожаването на едно уникално местообитание – Варненско-Белославския езерен комплекс.

Според последните проучвания на Института по океанология към БАН, Варненското езеро е в екологична катастрофа. В момента то се намира на границата да се превърне в мъртво заради системното му замърсяване от различни източници. Само преди години то е било изключително богато на различни животински и растителни видове, които вече са изчезнали. Някои от тях са се срещали единствено в него. Причина за настоящото му състояние е системното замърсяване от различни източници – промишлени производства, корабоплаване, битово-фекално замърсяване, както и множество микросметища в района от пластмасови и други битови отпадъци.

Негативното въздействие продължава, въпреки че езерото е част от „Натура 2000“ по директивата за птиците и въпреки обособените защитени местности – „Казашко“ и „Мочурището“.

От екологичното състояние на Варненското и свързаното с него Белославско зависи чистотата на варненското черноморско крайбрежие, както и цяла една индустрия, като туризма, върху която се крепи икономиката на Варна и региона. От екологичното състояние на езерото и морето зависи поминъкът на рибарите, както и качеството на живот на хората в малките населени места около езерото.

За живота на местните общности в селата Казашко, Езерово, Страшимирово, за действията на местните власти в общините Варна и Белослав, за инициативите на граждани и природозащитници, ще разкаже филмът „Огледалото“. Документалната поредица ще се състои от три части, които ще обхванат историята на Варненско-Белославския езерен комплекс от създаването му до наши дни. Ще бъдат документирани разказите на възрастни хора, които го помнят още преди прокопаването на канала „море – езеро“.

Целта на лентата е да информира за екологичните проблеми и да промени нагласата, че замърсяването на езерото и на черноморското крайбрежие е проблем, който трябва да решават само институциите. Проектът цели да размърда гражданската пасивност и да предизвика гражданско участие в решаването на проблемите на местните общности, свързани със замърсяването на езерото и морето.

Филмът се реализира по проект на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Ecovarna, благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Намерение за съдействие и подкрепа при реализацията са изразили и община Белослав, кметствата на селата Езерово, Страшимирово и Разделна.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина