Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 16/11/2022

Застъпническа кампания за енергийна независимост на всяко домакинство чрез производството на „домашна“ енергия започват две неправителствени организации у нас. Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и инициативата „Зелени закони“ на Сдружение за изследователски практики ще извършат мониторинг и анализ на действащите законодателни актове, както и на последните проекто-промени в Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и устройството на КЕВР. Двете организации ще предложат законови промени, целящи ускоряване прехода на българската енергетика към микс, в който да преобладават разнообразни въозобновяеми енергоизточници (ВЕИ).

Производството на ВЕИ ще се постави в контекста на улесняване на домашното енергопроизводство, свързването му към националната електропреносна мрежа, кооперирането на битови производители, административното улесняване и въвеждане на енергоспестяващи системи в бита, бизнеса и строителството. Еколозите ще лобират за това всеки гражданин да има възможност без административни пречки и тежести да инсталира енергийни мощности за възобновяеми източници на домашния си имот и да продава излишъците произведена енергия на енергоразпределителните дружества.

До средата на идната година ще бъдат проведени няколко експертни работни срещи, както в затворен формат, така и в открита публична дискусия с представители на правителството, парламентарните ресорни комисии и експерти. Срещите ще бъдат записвани и излъчвани онлайн в социалните канали на двете сдружения.

Планирани са публични дискусии и с обществеността, на които ще се обсъдят възможностите за инсталиране на мощности, за коопериране на производители, съчетаване на земеделие със соларни мощности и др. По време дискусиите ще бъде разяснена ролята на ВЕИ за намаляване замърсяването на въздуха, както и нуждата от преминаване на държавната помощ за енергийно бедните към по-устойчиви горива като пелети, помощ за инсталиране на битови ВЕИ и др.

Застъпническата кампания за енергийна независимост ще се проведе по проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

Проектът „Да бъдем енергийно независими“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 17 5450 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Да бъдем енергийно независими“ е „Застъпничество за развитие и достъп на ВЕИ мощности на битови потребители/производители и енергийните кооперативи“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина