Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 21/05/2018

Категорично НЕ. Употребата на еднократни пластмасови чаши за вода не е описана в нито една от наредбите, които касаят Детските Градини, качествата на питейната вода, пиенето на вода, сервизната посуда и нейната хигиенизация. Вменяването на задължение за употребата на еднократни пластмасови чаши в Общинските Детски Заведения е абсолютно нерегламентирано.

Получихме редица сигнали от цялата страна, че инспектори на Регионалните Здравни Инспекции, при посещение на място в Детска Градина, издават устни разпоредби, лично към Директора за употреба на еднократни пластмасови чаши. Директорите се чувстват длъжни да се съобразят с устните препоръки поради непознаване на Наредбите. Досега от нито един подобен случай няма издадена писмена разпоредба. Това доказва, че вменяването на подобно задължение е законово необосновано.

При поискване на трактовка на Наредбите в писмен вид, регионалните инспектори дават отговор, че употребата на еднократни пластмасови чаши за вода „може“ да се допусне като вариант. Последното не поражда задължение.

Моля, прочетете и официалното Становище на Министерство на Образованието и Науката, РУО-София, в отговор на писма на родители по проблема с еднократните пластмасови чаши:

/…./ Съгласно чл. 31, ал. 1, т.10 от Наредба № 26 от18 ноември 2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и чл. 27, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини, в детските заведения задължително се използват индивидуални чаши за вода за всяко дете. В нормативната уредба няма разпоредба, задължаваща директорите на детски заведения да използват пластмасови чаши за еднократна употреба. /…./

Чаши от инокс

По колко индивидуални чаши за пиене на вода са необходими за всяко дете в група?

По ЕДНА.

На всяко дете в група се зачислява по една чаша с индивидуален символ на чашата. Всяко дете в група използва само и единствено своята чаша с уникален индивидуален символ.

Индивидуалните чаши за вода са изведени в отделна точка в Наредба №3 за Здравните Изисквания към Детските Градини, където не е упомената хигиенизация и дезинфекция след всяка употреба, за разлика от останалата не-индивидуална сервизна посуда.

Изискването за хигиена се спазва, защото индивидуалната чаша се ползва само от един индивид (дете), само за вода.

Становището се основава на професионален правен анализ, който взима под внимание целия спектър от Закони и Наредби на Република България, които имат пряко и непряко касателство към наболелия въпрос за това как децата в Общинските Детски Заведения да консумират здравословни количества вода, като в същото време се избегне образуването на нерециклируем пластмасов отпадък в особено големи размери и като се спазят образователните норми и се постигне максимално ефективно използване на делегираните бюджети:

Откъс от „ПРАВЕН АНАЛИЗ НА ВЪВЕЖДАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАШИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ в контекста на проект „Свободни от пластмаса“ и Кампания „Мисия: „Аз избирам чашата за многократна употреба““

След като приборите и съдовете за хранене се дезинфекцират след всяко хранене, то те по презумпция следва да са за многократна употреба, а така също следва че те се използват от децата общо и без идентификация на всеки съд или прибор.

Чашата за вода за всяко дете, която също е съд свързан с храненето, следва да е индивидуална за всяко дете. Очевидно тя е изключена от изискването за дезинфекция след всяка употреба, но това се отнася само, ако от чашата се консумира единствено вода.

Другите напитки или течни и полутечни храни могат да се консумират от общите прибори, като за тях важи изискването за дезинфекция след всяка употреба.

Отбеляза се, че тези изисквания са основно с цел предотвратяването на разпространението на заразни заболявания в детските градини.

Няма принципна забрана да се въведат индивидуални съдове за всяко дете, които да бъдат ползвани за всички храни и напитки консумирани от детето.

Това на практика ще подобри хигиенната обстановка и не е в противоречие с изискванията на съответните наредби.

С оглед на пълнотата на изложението, трябва да отбележим че липсва принципна забрана и за ползване на съдове за еднократна употреба, поне що се отнася до индивидуалните чаши за вода.

Този подход обаче касае единствено хигиенните изисквания и не отчита другите аспекти на проблема, в това число екологичните и икономическите фактори.

При отчитането на тези допълнителни, но съществени фактори използването на индивидуални съдове за многократна употреба в детските градини се явява значително по обоснована и приемлива алтернатива. „

Kъде и как се поставят чашите? Колко място заемат?

Няма едно правило за това как да бъдат разположени чашите. Детските градини, в които има индивидуални чаши за всяко дете, намериха различни решения.

Ето няколко препоръки:

  • Децата да могат физически да стигат до чашата. Ако чашата е на нивото на очите на детето, няма да има условия за напрашаване на чашата. Ако е гравирано дъното на чашата и чашата е ниско до земята (например на нивото на кръста на децата), тогава трябва да се сложи чиста бяла кърпа върху чашите или да се предвиди шкаф с капаче/малка вратичка
  • Чашите стоят обърнати с отвора надолу или настрани, за да не влиза в тях прах.
  • Чашите без дръжка могат да се наредят на поднос или върху етажерка от килиен тип (виж долу – за всяко дете може да има точно определена етажерка с картинка-легенда върху етажерката)
  • Чашите с дръжка могат да се разположат и на закачалка. Това решение е удобно и много естетично. Задължително препоръчваме да се комбинира с легенда. Така всяка чаша ще бъде закачана на едно и също място, което гарантира и високо ниво на хигиена
  • Предвидете начин чашите да не се допират една до друга от хигиенични съображения
  • Мястото, което заемат 30 бр. чаши, разположени върху поднос е по-малко от 50 см2 (40х48 см ). Всеки наличен шкаф, маса или етажерка, може да свърши работа.
  • По информация от практиките на педагозите в детските градини, най-голям успех има разполагането на чашите и водата за пиене в дневното помещение. Близостта на водата, както и личната чаша с любима картинка кара децата да пият два до три пъти по-често.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина