Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 15/01/2015

Европейският парламент прие ново законодателство, което позволява на европейските държави да ограничат или забранят изцяло отглеждането на генно-модифицирани култури на своя територия, независимо дали това е позволено на европейско ниво, съобщава пресслужбата на ЕП, на която се позовава cross.bg.
Новите правила, неофициално договорени между ЕП и Съвета през декември, бяха първоначално обсъждани през 2010 година. Дискусията обаче попадна в задънена улица за близо четири години заради неразбирателство между страните членки, поддържащи и отхвърлящи ГМО.
„Това споразумение ще осигури по-голяма гъвкавост за държавите, които искат да ограничат отглеждането на ГМО култури на своя територия. Освен това, ще даде посока на дебата между про- и антиГМО страните, който далеч не е приключил“, заяви докладчикът по новото законодателство Фредерик Рийс (АЛДЕ, Белгия).
„Що се отнася до това което следва, аз имам доверие на обещанието на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, че ще засили демократичния процес в областта на ГМО и ще гарантира независимост на научните изследвания“, допълни тя.
Споразумението беше прието с 480 гласа „за“, 159 „против“ и 58 „въздържал се“.
Новите правила ще позволят на държавите да забранят ГМО на база на провежданата от тях екологична политика, с аргументи, различни от тези на научната оценка на риска на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA).
Страните от ЕС ще могат да забраняват ГМО културите и на други основания, като териториално-селищно устройство и социално-икономическо въздействие, избягване на нежелано присъствие на ГМО в други земеделски продукти и стопанства. Забраните би могло да включват и групи от ГМО, дефинирани по култура или характерен признак.
Преди такива мерки да бъдат приети от някоя държава, законодателството предвижда процедура, позволяваща на ГМО компаниите да дадат съгласие за подобни ограничения на разрешителните си за продажба. Ако такова съгласие не бъде постигнато, страните би могло да наложат забраната едностранно.
Царевицата MON810 е единствената ГМО култура, която се отглежда на територията на ЕС.

Сортът картофи Amflora беше забранен от Съда на ЕС през 2013 г., след първоначалната „зелена светлина“, дадена от Европейската комисия.
Страните от ЕС трябва също да гарантират, че генетично модифицираните култури не замърсяват други продукти, като особено внимание следва да се обърне на предотвратяването на заразяване на съседни страни, се казва в текста.
Новото законодателство ще влезе в сила през пролетта.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина