Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Управление

  • Всички
  • Учредители
  • Член на Общо събрание
  • Член на Управителен Съвет

Александър Стоянов

Учредители

Арх. Калина Павлова

Член на Общо събрание

Архитект на свободна практика. Носител на приза за изключителна гражданска смелост в конкурса „Човек на годината 2009″ на Българския хелзинкски комитет. Член на ОЦОСУР от 2009 г.

Виолина Райкова

Учредители

д-р Димчо Томов

Член на Общо събрание

Лекар, главен асистент в “Медицински университет” – Варна, катедра хигиена и бедствени ситуации със две специалности, обща хигиена и трудова медицина. Един от първите лицинзирани експерти от МОСВ по ОВОС, по компоненти “Здравно хигиенни проблеми на жизнената среда” и “Оценка на здравния риск”. Член от 1997 година.

Дарина Иванова

Член на Общо събрание

Председател на Морски клуб „Приятели на морето“. Водолазен инструктор. Член на ОЦОСУР от 2009 г.

Елен Сабатини

Член на Общо събрание

Става част от организацията като неин доброволец през 2006 г. Остава да живее в България, като се занимава активно с био земеделие, предимно с производство на мед и био сапуни. Активно подпомага дейностите на организацията в с. Eзерец, където е еко-лагерът на ОЦОСУР. Член от 2013 г.

Елеонора Николова

Член на Общо събрание

Работи като преподавател по български език и литература, митология и фолклор в Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства – Варна. Обича да общува с другите, защото е убедена, че всеки има право да знае ”как да стане птица”. В организацията членува, за да подкрепи усилията на хората, които искат светът да остане най-красивото тайнство, а животът – свободен път към него.

Илиян Илиев

Автор, Учредители, Член на Общо събрание, и Член на Управителен Съвет

Работи на свободна практика като консултант по решаване на екологични проблеми. Един от създателите на организацията.

Мари Бейлерян

Учредители

Мариана Якимова

Учредители, Член на Общо събрание, и Член на Управителен Съвет

Счетоводител, членува в организацията и от самото ѝ създаване.

Миглена Романова

Учредители

Нора Стефанова

Автор, Член на Общо събрание, и Член на Управителен Съвет

Работи като обучител и консултант с различни неправителствени и бизнес организации. Активно развива младежки дейности с много организации на местно и национално ниво. Член на ОЦОСУР от 2009 г.

Проф. д-р инж. Галина Щерева

Учредители

Свилена Велчева

Автор и Член на Общо събрание

Журналист, пишещ за екология и икономика за различни печатни и електронни издания. Грижи се периодично за списването на информационен бюлетин “Лист” и поддържане на новинарската част на сайта на ОЦОСУР. Членува в организацията от 1997 година.

Тодор Славов

Член на Общо събрание

Работи в областта на възобновяемите енергийни ресурси и енергийната ефективност, занимава се с изграждане на слънчеви системи, има интерес в областта на традиционните и екологични строителни технологии. Член от 2003 година.