Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Кои сме ние?

ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (ОЦОСУР) е гражданска организация, създадена на 15 декември 1995 г. от студенти – еколози от Технически университет – Варна, в търсене на път за собствена реализация. Днес в нея членуват официално дванадесет души. Многократно повече са доброволците и привържениците, които подпомагат дейността на организацията през годините. Бюджетът на сдружението се формира от членски внос, дарения, финансиране на проекти от фондации и програми, предоставяне на външни услуги. Осъществяваме общественополезна дейност, като се опитваме да приобщим все повече хора към принципите на опазване на околната среда.

Ние не сме….

….държавна организация, нито фирма, бореща се за високи финансови резултати. Не държим да работим в лъскави офиси. Не казваме, че от нас нищо не зависи и не вярваме, че някой друг ще се погрижи за решаването на екологичните проблеми. Нашата печалба е още един човек, който става отговорен за опазването на околната среда.

Ние сме…..

…група граждани, вярващи във възможността за промяна на обществото. Активни и амбициозни сме, стремим се да постигаме целите си. Разработваме проекти, убеждаваме финансиращи организации, борим се срещу бюрократичната машина, учим се от грешките си. Прилагаме наученото, за да превърнем мечтите си в реалност.

Вярваме, че образованието и информираността са ключът към устойчивото развитие. Защото задълбочаването на проблемите със замърсяването на въздуха, почвите, водите, парниковия ефект, генномодифицираните организми, нарастващото потребление и генериране на отпадъци, изчезването на растителни и животински видове, е следствие от невежеството на обществото.

Основната сила, движеща обществото, е личният интерес на всеки един от нас. Затова ние работим за превръщането на интереса за чиста околна среда в личен интерес на всеки от нас.

Вярваме, че не трябва да правим за другите това, което те сами могат да направят за себе си. Затова рядко даваме готови решения, а възможности за постигането им.

Как постигаме нашите цели?

ОБРАЗОВАНИЕ – ”Каквото посееш днес, това ще жънеш утре”
Съзнаваме, че без необходимите познания гражданите трудно ще разберат нашите послания. Ето защо провеждаме образователни курсове и семинари. Водим беседи и дискусии с ученици, учители и граждани.

АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ – “Око да види ръка да пипне”
Организираме кампании и демонстрираме възможности за разрешаването на конкретен екологичен проблем. През последните няколко години десетки доброволци участваха в спасяването на плажовете. Повече от 150 офиси и учебни заведения допринасят за намаляване на битовите отпадъци от домакинствата като събират и рециклират отпадъчна хартия.

Заедно с четири учебни заведения през 2002 г. изолирахме прозорци и поставяхме енергоспестяващи крушки, за да спечелим облог с тогавашния областен управител на Варна Яни Янев, че можем да спестим на атмосферата 4% въглероден двуокис за четири месеца. Когато спечелихме, на областния управител му се наложи да ходи пеша до работа.

ИНФОРМАЦИЯ
Информираме варненци за състоянието на околната среда и въздействието й върху тяхното здраве чрез система от индикатори. Подготвяме материали, информиращи за гражданските права. Отпечатваме информационни бюлетини и брошури. Участваме в радио и телевизионни предавания. Предоставяме информация на медиите. Отпечатваме образователни брошури за ученици.

назад