Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 02/03/2021

Снимка: Мария Петрова

Всеки четвърти варненец използва многократна чанта при пазаруване. Това показва проучване сред населението на шест български града, извършено през миналата година от Института за финансови проучвания и иновации в Пловдив. Други около 40% също използват многократни торби, но не винаги. Процентът на варненци, които са категорични в използването на чанти от плат е под средният за шестте изследвани града – близо 28 на сто. Най-висок е в Шумен – 40%, а най-нисък в Силистра – 9 на сто. В проучването са обхванати още жителите на Пловдив, Добрич и Асеновград. Участие са взели общо 1000 души, като от Варна те са 300.

Варненци смята за най-опасни пластмасовите отпадъци (73,6%), а строителните и електронните – за сравнително приемливи. От проучването става ясно, че хората масово считат определени вредни за природата дейности за екологични. Така например те посочват, че предприемат действия за намаляване на отпадъците, като използват хартиени чашки за еднократна употреба вместо пластмасови. Хартиената чаша е многокомпонентен отпадък, т.е. освен скъпия ресурс – хартия, в нея има и пластмасови нишки, което я прави непригодна за рециклиране. Освен, че при депонирането й се замърсява околната среда, производството й струва много по-скъпо, както на икономиката, така и на природата. Единственият вариант за намаляване на отпадъците е използването на многократни чаши, чанти, прибори, сламки, пелени и др.

Всеки четвърти варненец категорично е убеден, че може да допринесе за защита на околната среда. Други близо 63 са разколебани и отговарят с „по-скоро да“. Въпреки колебливостта, най-голям процент от хората в морския град, в сравнение с останалите 5 изследвани, смятат, че все пак биха могли да допринесат с личните си действия за опазване на природата.

Въпреки че средно 80 на сто от гражданите имат увереност, че могат да влияят върху екологията, една 15 на сто от тях предприемат някакви действия, когато станат свидетели на неправомерно замърсяване на околната среда. Едва 3,7%  от тях винаги реагират при увреждане на природата.
Проучването е част от проект “Партньорство за красива и чиста България”. Проектът е част от дългосрочната програма „Място България“ на сдружение „БГ Бъди активен“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина