Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 29/11/2022

Изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) за улесняване производството на енергия от ВЕИ от граждани, ще бъдат предложени за внасяне от заинтересовани депутати от 48 Народно събрание. Това съобщиха от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и „Зелени закони“. Двете организации вече са изпратили промените на инициатора на процеса за работа по правата на граждани, произвеждащи собствена енергия – депутата Александър Дунчев.

Законодателството в краткосрочен план трябва да акцентира върху възможността граждани и общности от граждани да преминават през облекчени административни процедури за стартиране на „домашно“ производство на енергия, смятат от „Зелени закони“. Гражданите трябва да могат да инсталират мощности в своите имоти, да ги свързват към националната електропреносна мрежа, да обменят енергия в общността и да продават излишъците произведена енергия на енергоразпределителните дружества. Това целят и предложените законови промени от еколозите.

Работата по законопроекта започна през май т.г. от „Зелени закони“, заедно с депутата Александър Дунчев и „Грийнпийс“. С помощта на юриста от „Зелените адвокати“ Свилен Овчаров, Правния фонд на ОЦОСУР и експерти, наети от „Грийнпийс“, законовите текстове бяха завършени през последните три месеца. Те ще бъдат представени  по време на 16-та Национална конференция на асоциацията на българските енергийни агенции на 30 ноември 2022 г. в хотел „Хаят Риджънси“ в столицата.

Средносрочните цели на „Зелени закони“ включват и други свързани промени в законодателството за енергетиката и климата, с които можете да се запознаете тук.

Застъпническата кампания за енергийна независимост на ОЦОСУР-Варна и „Зелени закони“ се провежда по проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина