Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 16/02/2021

Снимка: Георги Кръстев

Така изглежда от птичи поглед изсечената борова гора в местността „Коджа тепе“ във Варна. В края на миналата година 4 дка 60-годишни борови масиви са унищожени без предупреждение на живущите в съседство. Гората е създадена през 60-те години на миналия век, след невиждано наводнение, причинило огромни материални щети.

Видеорепортаж: Георги Кръстев

„Всичко започна изведнъж“, разказва за сечта жител на селищно образование Горна Трака от 2003 г. Мъжът, който предпочита да го наричаме „буден гражданин“, е категоричен, че е извършена измама с категорията на гората. С изменения в кадастъра на Варна през 2008 г. се променя статута от „защитна гора по технически проект за борба с ерозията и свлачищата“ в „ друг вид дървопроизводителна“. През август 2020 г министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева издава заповед за промяна предназначението на горската територия в територията за застрояване и регулация. Веднага след това инвеститорът – „Алфа 1 секюритис“ ЕАД, подава уведомление до Регионалната инспекция по околна среда и води за изграждане на 8 броя еднофамилни сгради. В представената от инвеститора информация за преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда няма и дума за изсичането на 4 дка борова гора. Напротив в документа е описано, че не се засягат горски райони, а „най-близката гориста местност е на около 1,3 км“. На база на предоставената информация на 6 октомври 2020 г. директора на РИОСВ – Варна, подписва решение „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение“. В обявлението на сайта на община Варна от септември също няма информация за изсичане на дървета. Записано е, че не се предвижда изграждане на нова инфраструктура или промени в съществуващата.

Жителите на района подготвят нов трети пореден протест на 27 февруари от 11,30 ч. Сборният пункт е „Макао“ в кв. „Виница“. Хората са готови да стигнат и до гражданско неподчинение и да затворят пътя Варна – „Виница“.

Според юристи в момента единствено гражданският натиск може да спре разрешителното за строеж. Още повече, че преди получаването му инвеститорът трябва да съгласува с РИОСВ-Варна проекта си за заустване на отпадъчни води съгласно Закона за водите. В случай, че се установи несъответствие с одобреното решение, ще се прецени необходимостта от провеждане на нови процедури по екологичното законодателство, заявяват от екоинспекцията си в отговор на сигнала на гражданите.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина