Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 08/03/2021

Снимка: Ecovarna.info

Четвърта поредна седмица варненци излязоха на протест срещу изсичането на над 4 дка борова гора със статут „защитна по технически проект за борба с ерозията и свлачищата“ в с.о. Горна Трака. Те се събраха в центъра на кв. „Виница“ и затрудниха движението по централния булевард, като прекосяваха многократно пешеходната пътека, която го пресича. Протестиращите издигнаха плакати с искания за: „Ревизиране на ОУП на Варна, който допуска бедствия за живеещите във Виница, Траката и Евкисноград“. Хората казаха: „Стоп!!! Тази гора ни пази от свлачища!“ и попитаха „Кой смени статута на защитната гора?“.

По престъпен начин през 2008 г. статутът на гората в кадастъра на Варна бива изменен в „друг вид дървопроизводителна“. В Горскостопанския план от 2017 г. на Държавно горско стопанство „Варна“, обаче горските имоти, обект на застрояване, продължават да изпълняват „защитна“ функция. В плана е записано, че представляват „иглолистна култура и семенно насаждение, създадено по технически проект за борба с ерозията“.

През 2020 г. министърът на земеделието и горите променя предназначението на горската територия в територия за застрояване и регулация.

Сезирана от гражданите, прокуратурата започва разследване.

Общо 25 дка 60-годишни иглолистни дървета са заплашени от сеч в района. На тяхно място е планирано изграждане на 44 луксозни еднофамилни сгради.

Недоволните граждани подготвят нов по-мащабен протест. Този път вероятно ще слязат под прозорците на властта в центъра на Варна.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина