Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 17/03/2022

Пункт за мобилно събиране на текстилни отпадъци ще бъде разположен на 19 март (събота) между 10 и 13 ч на пазара в кв. „Чайка“ във Варна. Разделното събиране на текстилни отпадъци се организира от „Еко логистика“ в партньорство с „Евротекс“ ЕООД. Негодните за употреба текстилни отпадъци ще се превърнат в пъстри килимчета, които ще се бъдат подарени на социални институции в страната. Дрехите, които са годни за използване, след отстраняване на евентуални повреди и петна, ще бъдат реализирани на пазара, за да гарантират устойчивост на проекта. Първоначалната инвестиция за инициативата започва преди година с европейско финансиране, като целта е да бъде демонстрирано изтъкаване на килими от негодни за употреба текстилни отпадъци. Малко над 28 тона стари дрехи са събрани от гражданите по време на проекта чрез три стационарни и едни мобилен контейнер за текстилни отпадъци. Два от тях са разположени в двора на „Евротекс“ в Западна промишлена зона, в бившата печатница на „Труд“ и „24 часа“. Графикът за мобилния се публикува в сайта на проекта веднъж на всяко тримесечие. Един контейнер е разположен и в столицата на бул. „Сливница“ до голяма търговска верига.

Близо половината от изхвърления текстил е годен за повторна употреба, съобщи Сирма Желева, ръководител „Устойчиво развитие“ в „Евротекс“. Останалата част се рециклира до памучни парцали или се нарязва на ленти и се използва за изтъкаване на килими. Ивиците текстил се сортират и съчетават по цветове и материи, за да се подберат модели за тъкане на килими. До момента са изработени 23 цветни черги с тегло между 2,5 и 10 кг. През следващите две години проектът ще продължи да се изпълнява, като гаранция за устойчивост.

В момента разделянето на текстилния от останалия отпадък е препоръчително, но от 2025 г. това ще бъде вменено като задължение на общините и гражданите на Европейския съюз. Модната индустрия продължава да бъде един от най-големите емитенти на въглеродни емисии в световен мащаб и един от основните виновници за глобалното затопляне.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина