Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 10/02/2021

Варненци излизат на протест срещу изсичането на 25 дка иглолистни гори на Франгенското плато на 13 февруари (събота) от 10 ч. Сборният пункт на недоволството е до спирка „Захари Дончев“ (под кв. „Виница“).

Сечта на гората започва още в началото на декември. Подадените сигнали до Главния прокурор, Окръжна прокуратура, Община Варна, Общински съвет – Варна, министерства на околната среда, на земеделието и горите, на регионалното развитие, са без резултат. Оказва се, че изсичането на гората се извършва със заповед на Министерство на земеделието и горите и разрешение на Регионална дирекция по горите – Варна. Те пък са издадени на база на изменения в кадастъра на Варна, където от 2008 г. гората е с променен статут – вместо „защитна гора по технически проект за борба с ерозията и свлачищата“, става „дървопроизводителна“. През ноември 2020 г имотът е изключен и от горския фонд, тъй като районът е урбанизиран.

60-годишните борови дървета са засаждани в местността Коджа тепе (Голяма могила) след невиждания порой през август 1951 г, който предизвиква свлачищни процеси. С цел защита на ската и града, държавата тогава залесява Франгенското плато. Така се създава еко система, която укрепва свлачищния терен и връща в местността животинските видове. До миналата година, когато започва сечта и шума от тежкотоварните камиони, които изнасят дървесината. Живеещите в съседство са притеснени, че порой като Аспаруховския преди няколко години, би бил фатален за намиращите се под ската жилищни сгради.

Върху 25,3 дка от терена в Горна Трака има проекти за изграждане на комплекси от 44 къщи. Инвестиционните намерения минават през процедура на Регионалната инспекция по околна среда и води, която преценява, че не е необходимо извършване на оценка за въздейстдтвие върху околната среда.

Въпреки че на пръв поглед закона е спазен, хората са убедени, че е извършено престъпно деяние при смяната на статута на гората от защитна в дърводобивна. Дали институциите ще се задействат и ще си свършат работата зависи и от гражданския натиск.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина