Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 08/02/2021

Варненецът Апостол Пенков преведе и адаптира на български език климатичния симулатор, който помага за изчисляване на глобалното затопляне. Интерактивният инструмент е разработен от „Клаймът интерактив“, заедно с Масачузецкия технологичен институт. С помощта му се изчислява влиянието на различните видове дейности и индустрии върху покачването температурата в световен мащаб. Основната му цел е да отговори на въпроса: Как да ограничим глобалното затопляне? „Лошото е че няма едно решение. Трябва да се комбинират няколко различни фактори на влияние“, отговаря Апостол. Според него, ценното на климатичния симулатор е, че може да се използва и като  ролева игра или работилница по правила в образованието и да отговори на въпроса на подрастващите: „Защо трябва да ни пука за глобалното затопляне?“. Идеята е да се симулира среща на ООН, в която участниците са разделени на отбори и всеки прави собствен вариант на индикаторите на развитие. Целта е да се ограничи повишението на температурата до 2 градуса до 2100 г. Инструмент дава възможност да се онагледят причинителите, както и тежестта на влиянието им върху глобалното затопляне.

За сега климатичният симулатор е преведен само на 8 езика и един от тях е български, благодарение на доброволческия труд на маркетолога Апостол Пенков. Проектът му отнема по 2-3 часа работа на ден в продължение на 3 месеца. Координира усилията си с програмистите в платформата за разработчици. Мечтата му е климатичният симулатор да влезе в училищата и университетите. Затова е направил и своя група във Фейсбук, в която събира привърженици на идеята. Защото, както е казал Айнщайн: “Светът, който сме създали, е следствие на нашето мислене. Той никога няма да се промени без да променим мисленето си.”.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина