Автор: Диян Иванов
Публикувано на 26/10/2023

Екологията, разбирана като взаимодействия с околната среда, е всичко за едно населено място. Тя е въздух, води, почви, благоустрояване и т.н. Затова в навечерието на месните избори екип на „Обществен център за околната среда и устойчиво развитие“ (ОЦОСУР) поиска да узнае идеите в областта на екологията на основните кандидат-кметове от всички общински центрове във Варненска област. Изпратени бяха въпроси до тях. Тъй като една власт нищо не може да реши сама, а и не бива, неправителствената организация отправи питания по същите теми и към експерти и граждани.

Своеобразният референдум не е целял социологическа представителност, нито е претендирал да обхване всички проблеми и предложения. Идеята му бе даде гласност на основните от тях – така както ги виждат  кандидатите, а и представители на гражданското общество. Друга цел бе всичко това да бъде ориентир за избирателите по отношение на приоритети и програми. Трудно може да се каже, че задачата е изпълнена. По-долу ще стане ясно защо. Но се появиха интересни мнения, идеи, които иначе рядко намират място в публичното пространство  – целта в тази част е постигната, като също ще стане ясно защо.

ЕДИН ОТ ДЕСЕТКИ

Въпросите бяха отправени до пресцентровете на осем политически сили и техните кандидати за кмет във всяка община от Варненска област. Конкретно за Варна – към всеки един от десетте претендента, чрез възможните форми за контакт. Питанията бяха еднакви, за да бъде спазена равнопоставеността. Даден бе срок за отговор. А също и възможност за жива комуникация с представители на ЕкоВарна, ако кандидатите пожелаят. Но в резултат бе пратен обратно един единствен отговор – от Христо Димитров, кандидат-кмет на Варна от „Алтернативата на гражданите“.

Самите въпросите бяха 3, разпределени по тематики: Кой е най-големият проблем на вашата община в областта на водите? Защо не е решен до момента? Какво решение бихте предложили? – в областта на водите, въздуха,  отпадъците, благоустройството и комуникациите.

Ето мнението на Димитров:

По отношение на водите той акцентира върху  Черно море и чистотата му. По-конкретно има предвид авариралата тръба на входа на Варненското езеро, която все още стои незаровена под дъното. Димитров би ангажирал на старта на мандата си експерти, които да анализират ситуацията. И ако се окаже крайбрежието замърсено, ще се вземат съответните мерки.

Относно въздуха основен проблем за него е липсата на измервателни станции във Варна. Съответно – и на информация за качеството на въздуха. „Имаме едва – две измервателни станции, както и една мобилна, която действа предимно по сигнали. Това е крайно недостатъчно количество данни, за да имаме реална представа за стойностите на ключови замърсители като PM10, PM2.5, както и на азотен диоксид. Бихме работили за поставянето на повече измервателни станции. Те ще ни помогнат да получим и по-ясна представа за източниците на замърсяване“, коментира Димитров.

„Нашата община има наистина сериозен проблем с отпадъците, това е видно. Най-големият проблем е липсата на контрол. За да запази гласоподавателите си, предишният кмет години наред избягваше всякакви непопулярни мерки. Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ е голяма, има и отдел „Управление на отпадъците”. С тези експерти трябва да се направи спешен анализ на ситуацията и да се вземат мерки. Нужен е контрол на ангажиментите на почистващите фирми, но е време за контрол и на хората, които замърсяват“, е мнението на Димитров по темата с отпадъците. Той се застъпва за гражданското участие в подаването на сигнали за замърсяване, а и стимулиращи мерки за участие в този процес. Според него следва да се анализират типа на контейнерите в града, мястото им на поставяне и т.н.

Липсата на адекватна инфраструктура според Димитров е основният проблем при благоустройството и комуникациите. „Трябва да се работи в посока подобряване на комуникацията и обмяна на опит между общината и предприемачите. Общината знае преди всички къде има реален инвестиционен интерес т.е. издадено е разрешително за строеж. Нейните действия би следвало да изпреварват събитията, тези зони да се облагородяват навременно“, казва той.

АМИ ДРУГИТЕ, ВСЕ ПАК?

Въпреки неглижирането, екипът на ЕкоВарна се постара да намери в публичното пространство вижданията и на други кандидати за кмет. След като отговори единствено Христо Димитров, фокусът на допълнителното търсене бе Варна – все пак да се добие повече яснота за плановете за града – ако не конкретно по визираните от ЕкоВарна теми, то поне по сходни. За съжаление, много рядко кандидатите пишат програми и приоритети (не само във Варна, и не от сега).  А ако го правят, явно ги държат при себе си. Затова и допълнителната информация е оскъдна:

В програмата на Иван Портних (ГЕРБ) за „Водното богатство на Варна“ се предвижда: възстановяване на обществените чешми, публично използване на минералните извори. По отношение на чистотата: „Въвеждане на система за видеонаблюдение за контрол на нерегламентираните замърсявания за получаване на информация в реално време относно спазването на графиците и кратността на почистване, миене на улици и пешеходни зони, на подлези и детски площадки“. Планира се  развитието на кръговата икономика и на разделното събиране на отпадъци. Портних обещава 6 нови квартални парка, финансиране на малки граждански проекти по квартали с цел естетизация на градинки, междублокови пространства и т.н.

Акцент за Благомир Коцев (ПП-ДБ) е изграждането на 10 нови парка в различни райони на града, обновяване на един съществуващ и интеграция на други два към общата паркова мрежа. „Общата площ на новите паркове възлиза на около 650 дка. За сравнение, Морската градина е разположена на около 800 дка“, пише в програмата на Коцев. Друг приоритет е мерки върху придвижването в града  – с цел все по-ограничено използване на двигатели с вътрешно горене, за сметка на електромобили и велосипеди – средство за подобряване на въздуха. Мрежа от зарядни станции с ниска цена на енергията, изграждането на удобни и непрекъснати по всяка основна транспортна ос велоаели, вкл. велостоянки, са по-конкретните обещания на Коцев. Застъпва се и за местни референдуми по острите градски въпроси.

Коста Стоянов („Възраждане“) акцентира върху редовното сметоизвозване и миене на улиците. А и върху озеленяването и изграждането на нови паркови пространства в кварталите, насърчаването на преработката на отпадъци. Приоритет ще му е и градският транспорт – чрез нови, модерни екологични автобуси, които да подменят старите; подобряване на графика, въвеждане на нови линии, ремонт на спирките. „Ремонт и разширение на приюта за кучета в село Каменар; стартиране на програма за кастрация както на кучета, така и на котки; мащабна кампания за насърчаване осиновяването на безпризорни животни“, изрежда още Стоянов в приоритетите си. И се обявява за редовен мониторинг – както конкретно на приюта в Каменар, така и по принцип в града чрез видеонаблюдение на спирки, подлези, надлези.

Един от ключовите моменти за по-доброто бъдеще на Варна според Петър Николов от „Български възход“ трябва да е „интерактивна карта на градското развитие“. Обещава да я създаде, като чрез нея ще се разискват устройствените планове, а ремонтите ще се планират интелигентно. Акцент в приоритетите му са чистите плажове: „Превенция, повишаване информираността и упражняване на ефективен контрол. Провеждане на обществен дебат относно информираността на населението за отговорно поведение при плажуване“.  С цел контрол предвижда комисия между общината, РЗИ, природозащитни организации, МВР, редови граждани и бизнеса. А и постоянен мониторинг на плажовете, морските води и качеството на рибните продукти.

ДУМАТА НА ЕКСПЕРТИТЕ

Представителите на гражданското общество бяха далеч по-отзивчиви от политиците. Някои говориха много, други – малко. Но може да се направи общ извод от мненията им: Варна се управлява в сегашно несвършено време.

Макар за града да не е характерен смог, замърсяването с фини прахови частици е основният проблем относно въздуха. Такова е мнението на  председателя на ОЦОСУР Илиян Илиев. „Градът не се поддържа чист. Необходимо е редовно да се мият улиците. Да се осъществява по-строг контрол при строителните дейности. Машините, които обслужват строежите, да не се движат с кални гуми. Измервателните станции, които следят чистотата на въздуха, са поставени така, че да не отчитат замърсяване“, казва той.

При водите вижда бедата най-вече в незаконните зауствания и липсата на канализация за дъждовните води. Така всеки по-силен валеж е риск за замърсяване на морето.

„При контейнерите не се отчита спецификата на терена, улиците, тротоарите. Цветните контейнери са бутафория. Разположени са на много малко места. Политиката в тази област е повърхностна. Не се мисли за мини рециклиращи центрове. Не се работи активно с гражданите в посока увеличаване процента на рециклираните отпадъци“,  е мнението на Илиев по темата с боклука.

Според Илиев тотално е сбъркан устройственият план на Варна, щом на всяко място може да изникнат нови сгради. „Водещи туристически държавни, като Италия, реновират старите си сгради и удължават живота им. Но управленската политика на Варна е обърната не към местните хора, а към приходящите – към привличането на повече мигранти от други населени места, които не милеят за историята на града“, смята Илиев. Според него велоалеите са с безразборна ширина, а и не на правилното място („ту на платното, ту на тротоара“). Не е оптимист и по друго направление: „Сега ни се предлага новата модна тенденция – електромобили и зарядни станции в централната градска част. Това само ще замени едни автомобили с други, без да повлияе за подобряване на градоустройствените решения“.

Според Силвия Щумпф, експерт по междурегионално сътрудничество, управител на иновационна агенция, основният екопроблем на Варна е липсата на работещи механизми за промяна на принципите за събиране и обработване на отпадъците, както и за начина на изчисляване на дължимите такси смет. Тя предлага и конкретни решения:

Прилагане на работеща система за разделно събиране; промяна на отношението към отпадъците като към ресурси, за да заработи разделното събиране от мястото на генериране; насърчаване участието на гражданите в управлението на дейностите; стимулиране за частния сектор да инвестира в системи за сортиране – разделно събраните отпадъци да не се депонират на едно място; увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; засилване на контрола върху замърсяването на Варненското езеро.

Щумпф пояснява: „Иĸoнoмичecĸитe стимули и aĸтивнoтo гpaждaнcĸo yчacтиe ca ĸлючът ĸъм ycпexa нa eфeĸтивнoтo yпpaвлeниe нa отпадъците във Варна. Там, ĸъдeтo ce пpилaгa пpинципът „зaплaщaш, ĸoлĸoтo изxъpляш“, ce дeпoниpaт пo-мaлĸo oт 3%  битoвитe oтпaдъци, a ocтaнaлитe 97% ce peциĸлиpaт, изгapят или ĸoмпocтиpaт ycпeшнo, пpeвpъщaйĸи се от проблем в pecypc“.

Теодоси Бялков, автор и двигател на инициативата „Открий колелото“, също вижда като базов проблем чистотата на града: „Не мога да коментирам договорите за почистване изпълняват ли се, но е видно –  Варна е зарината в боклуци. Трябва да се види какво и колко може да се подобри чрез бюджетните средства – да се инвестира повече при нужда.  Освен това не е помислено, че част от контейнерите са неудобни за възрастни хора – човекът трябва със сила да натисне степенка, която често не работи, да си вдигне високо ръката с тежестта и т.н“.

Според Бялков Варна е изправена и пред стратегическа транспортна задача – да се намали движението на личните автомобили. Но за целта трябва да има бърз, удобен градски транспорт – с повече линии, бус ленти и т.н. Според него в момента такава алтернатива не се предлага на гражданите.

Ивайло Иванов от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие счита, че в областта на отпадъците най-важният приоритет на града следва да е не какво-как се събира от контейнерите, а самото генериране на количествата – да е възможно най-малко. И сочи като успешен пример румънски градове. Дава за пример и „морския побратим“ Бургас като доста по-отзивчив в услугите към гражданите.

Дарина Иванова от клуб „Приятели на морето“ пък недоумява как е възможно проблемът с тръбата под езерото да не бъде решен толкова време; счита, че следва да е първостепенен за кмета в следващия мандат, независимо кой точно ще е той.

НЕЗАВИСИМО ОТ…

В заключение: екопроблемите на Варна са ясни – поне основните от тях; наистина следва да се решават приоритетно, независимо кой точно ще е кмет.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

за истината

Тази статия е създадена с подкрепата на сдружение „Про веритас“ и сайта zaistinata.com в рамките на проекта „Развитие на независима регионална журналистика“.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина