Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 01/03/2022

Днес на пристанище Варна запад с корабът ELGA-1 пристигнаха първомартенски отпадъци за изгаряне. Пратката най-вероятно пристига от пристанище Ortona – Италия. След като почти през целият месец февруари, не се натъкнахме на внос на отпадъци (които за хорското успокоение се наричат RDF гориво), денс доставака е факт. Допълнително при проучване на информацията около пристигането на кораба, правят впечатление констатирани разлики от общоустановените практики до сега: Пристигащи до сега отпадъци от Италия се разтоварваха на пристанище „Одесос“ и БДЖ ги транспортираше до вътрешността на страната. Пристигащи отпадъци „Варна Запад“ бяха от Великобритания и се изгаряха в Девня Цимент. Всимчко това поражда и различни въпроси: Спрял ли е циментовия завод от вътрешноста на страната да внася отпадъци или просто е сменил пристанището? Сменил ли е доставчика циментовия завод в Долината на химията или е диверсифицирали източниците си? Спираме ли вноса от Великобритания защото като държава извън Евросъюза те извършвата внос (които би трябвало да е забранен) за разлика от Италия, които са вътрешни пратки на територията му? Можем ли да разберем с кои компании нашите циментови заводи имат договори за доставка на RDF? Да приемаме, че параметрите на договорите са обект на търговска тайна. Но както при вноса на храни, страната на проидход е задължително да се изписава. Давам прословутия промер са „Бял добружански боб“ – произход Китай, така и на тази „Стока“ не би представлявало търговска информация, обявявавенто на произхода.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина