Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Управителен съвет

Членове и управление

Членството в ОЦОСУР е доброволно. Всеки член участва в управлението на сдружението посредством неговите управителни органи: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет.

Общо събрание:

Илиян Илиев
Работи на свободна практика като консултант по решаване на екологични проблеми. Един от създателите на организацията.

Мариана Якимова
Счетоводител, членува в организацията и от самото й създаване.

Свилена Велчева
Журналист, пишещ за екология и икономика за различни печатни и електронни издания. Грижи се периодично издаване на информационен бюлетин “Лист” и поддържане на новинарската част на сайта на ОЦОСУР. Членува в организацията от 1997 г.

Димчо Томов
Лекар, главен асистент в Медицински университет – Варна, катедра „Хигиена и бедствени ситуации“ с две специалности – обща хигиена и трудова медицина. Един от първите лицинзирани експерти от Министерството на околната среда и водите по ОВОС, по компоненти “Здравно-хигиенни проблеми на жизнената среда” и “Оценка на здравния риск”. Членува в организацията от 1997 г.

Елеонора Николова
Работи като преподавател по български език и литература, митология и фолклор в Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства – Варна. Обича да общува с другите, защото е убедена, че всеки има право да знае ”как да стане птица”. В организацията членува, за да подкрепи усилията на хората, които искат светът да остане най-красивото тайнство, а животът – свободен път към него.

Тодор Славов
Работи в областта на възобновяемите енергийни ресурси и енергийната ефективност, занимава се с изграждане на слънчеви системи, има интерес в областта на традиционните и екологични строителни технологии. Членува в организацията от 2003 г.

Дарина Иванова
Председател на Морски клуб „Приятели на морето“. Водолазен инструктор. Член на ОЦОСУР от 2009 г.

Арх. Калина Павлова
Архитект на свободна практика. Носител на приза за изключителна гражданска смелост в конкурса „Човек на годината 2009″ на Българския хелзинкски комитет. Член на ОЦОСУР от 2009 г.

Нора Стефанова
Работи като обучител и консултант с различни неправителствени и бизнес организации. Активно развива младежки дейности с много организации на местно и национално ниво. Член на ОЦОСУР от 2009 г.

Елен Сабатини
Става част от организацията като неин чуждестранен доброволец (от Франция) през 2006 г. Остава да живее в България, като се занимава активно с био земеделие, предимно с производство на мед и био сапуни. Активно подпомага дейностите на организацията в с. Eзерец, където е еколагерът на ОЦОСУР. Членува в организацията от 2013 г.

Силвия Стоянова
Завършила е екология. Включва се в дейностите на организацията предимно като доброволец. Член на ОЦОСУР от 2013 г.

Ивайло Иванов

Завършил е икономика и биоразнообразие, екология и консервация. Занимавам се с дейности, свързани с опазване на околната среда от 1998 г. като доброволец към много неправителствени организации и като служител на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Член е на Управителния съвет на БДЗП. От 2019 г. членува в ОЦОСУР.

Управителен Съвет:

Илиян Илиев – председател
Мариана Якимова – член
Нора Стефанова – член