Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 13/06/2022

Представители на граждански сдружения от много части на страната с опит в борбата за по-добро качество на въздуха ще се съберат на 18 юни 2022 г. в град Девня, за да учредят националното обединение за чист въздух „Дишай, България“. Обединението, без аналог в специфичната сфера в страната, се създава с цел по-ефективно адресиране на един от най-сериозните екологични и здравни проблеми на България. Според данни на Световната здравна организация над 97% от българите са изложени на ефектите на замърсения въздух, било то от индустрия, транспорт или битово отопление.

„Дишай, България“ ще помогне да се координират усилията на неправителствения сектор в областта и да се повишат експертизата и ефективността на действията и подкрепата на местните общности в усилията им за постигане на по-чиста и здравословна среда на живот по места и в страната като цяло.

Учредяващите организации са от 7 ключови града – София, Пловдив, Русе, Девня, Перник, Благоевград, Севлиево и Велико Търново, като вече има изявен интерес и за присъединяването на още членове. Повечето от тях вече са ветерани в работата с местните и централни власти по въпросите на екологията и обединеният им капацитет ще превърне „Дишай, България“ в стабилна и активна организация, която може и знае как успешно да адресира проблемите, свързани с качеството на въздуха.

Учредяването ще бъде отбелязано със специална акция в покрайнините на Девня, един от най-замърсените градове в България, между 15:30 и 16:30 ч. на 18 юни.

Медии са поканени да присъстват. Организаторите ще осигурят транспорт от центъра на Девня до района на акцията.

Приложена ви изпращаме и по-голяма презентация за причините, целите, процеса на създаване на организацията и предишни акции на участващите организации.

Каним ви на 18.06.2022 година от 15:00 часа пред Музея на музайките в град Девня, от където ще се отправим към мястото за провеждане на симвоичната акция за учредяването на обединеието за чист въздух „Дишай, България“.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина