Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 06/04/2023

Десетокласници от Първа Езикова гимназия във Варна ограничиха глобалното затопляне средно до 2,8 градуса до 2030 г. За целта те използваха климатичния симулатор, преведен и адаптиран на български език от Апостол Пенков. Това се случи по време на час по биология, в който гостува председателят на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие Илиян Илиев. Илиев запозна учениците с причините за промените в климата, как изкопаемите горива, като въглища, нефт, природен газ, влияят върху въглеродните емисии и затоплянето на климата. Ако продължим живота си по същия начин, до 2100 г. средната температура на Земята ще се повиши с 4 градуса. Това ще доведе до топене на 2/3 от Хималайските глетчери и значително покачване на морското равнище.

Според Парижкото споразумение до 2030 г. трябва да намалим въглеродните си емисии с 55% спрямо 1990 г., а до 2050 г. Европейският съюз да се превърне в първата неутрална по отношение на климата икономика и общество.

Четирите десети класове от Първа ЕГ ограничиха увеличаването на затоплянето между 2,6 и 3,1 градуса или средно с 2,8, като приложиха различни сценарии за това. Учениците бяха разделени на групи и влязоха в ролята на индустриалци, производители на конвенционални горива, производители на възобновяема енергия, земеделци, залени хардлайнери и световното правителство. Екипа на световното правителство в 10 „д“, например, реши да използва наличните количества от въглища и нефт до тяхното изчерпване, но да задължи производителите да инвестират 20% от печалбите си в чиста енергия, увеличаване на енергийната ефективност и залесяване. В същото време представителите на въглищната индустрия бяха готови да се откажат от бизнеса си с конвенционални горива и да минат в този на зелената енергия. Земеделците пък сметнаха за правилно да правят вложения в технологичния си ръст така, че той да се увеличи с 50 на сто и да се намали метана в атмосферата – един от основните причинители на глобалното затопляне.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Ecovarna, организира поредица от обучения за ученици, свързани с промените в климата и въздействието ни върху околната среда. Всяко училище, което желае неговите възпитаници да са екологично грамотни, може да заяви обучението напълно безплатно тук, както и на info@ecovarna.info или тел. 052/306 423.  Образователната лекция, свързана с климатичните промени и влиянието ни върху тях, е в рамките на един учебен час. Може да се проведе по време на часа на класа, друг учебен предмет или като извънкласна дейност. Обучението е подходящо за ученици в гимназиалния курс.

 

 Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина