Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 09/10/2020

Трима доброволци от Лятна доброволческа служба към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие днес получиха удостоверения за положен доброволчески труд от председателя на сдружението Илиян Илиев. Десетокласникът от МГ-Варна, Калоян Парасков беше дясната ръка на Илиян по време на кампания „Лист по лист“ през целия август. Стелиана Калева помага по време на Зелени петъци и юлската ни акцията „Не, мерси, нося си“. Стелиана е единадесетокласничка от МГ-Варна. Петър Петров участва за втора поредна година в Лятна доброволческа служба. Миналото лято той работи за Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ и „Не, мерси, нося си“, а през тази монтира видеа за ютуб канала на организацията. Петър е 11 клас в III ПМГ – Варна.

Всеки доброволец има ментор, от който получава знания и опит срещу положения доброволен труд. Мнозина от тях се връщат в организацията след време със собствени проекти и граждански кампании, които организацията подкрепя.

Освен че разчита на българските младежи – доброволци, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е посрещаща и изпращаща организация към Европейската доброволческа служба и Европейски корпус за солидарност вече 15 години. Като такава, има възможност да изпраща наши доброволци, на възраст между 17 и 30 години, в други европейски страни. Почти всяка година сдружението посреща и чуждестранен доброволец, който живее и работи у нас в продължение на година. През ноември очакваме следащата ни доброволка от Италия Джулия.

Ако желаете да подкрепите доброволческата ни програма, може да направите дарение с #Доброволци тук.

 

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина