Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 27/10/2021

Мариана Георгиева стана наш най-редовен читател на страницата ни в фейсбук.

Какво Ви кара да влизате всеки ден в нашата фейсбук страница?

  •  Интересни и любопитни са ми вашите инициативи, публикации, статии свързани с опазването на околната среда. Една от най-любимите ми инициативи е “Шише от парфюм върни и книга си вземи”, защото може да намериш хубави и интересни книги от всякакъв жанр, но същото така и да помогнеш.

 Какво харесвате в нашата организация?

  • Харесвам това, че помагате да живеем в един по-зелен свят. Карате хората да се замислят и да помогнат, дори с малки крачки към по-добра и чиста планета.

 Какво бихте посъветвали хората за по-добро зелено бъдеще?

  • Бих посъветвала да променят мисленето си като начало, защото сега живеем в такова време, където хората са само консуматори. Да се замислим колко много вредим на околната среда и на нас самите. Като променим малко навиците си на живот с една малки крачка за по-добро зелено бъдеще!Продължавайте в същия дух, да помагате и измисляте интересни кампании!
Благодарим на Мариана и на всички наши редовни читатели.Изпратени снимка на Значка – “Топ читател”,на нашата страница ( с линк) предоставена ви от Фейсбук и ще получите награда тениска.

Снимки и обработка: Иван Кънев

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина