Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

test

Подкрепете ОЦОСУР

Помогнете ни да превърнем опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Останете в контакт с нас

Получавате текуща информация за събития, проекти и инициативи, в които можете да се включите.

Направи дарение

Подкрепи ни еднократно
Подкрепяй ни всеки месец

Amount

Подкрепете ОЦОСУР

Помогнете ни да превърнем опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Подкрепете ОЦОСУР

Помогнете ни да превърнем опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Подкрепете ОЦОСУР

Помогнете ни да превърнем опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Останете в контакт с нас

Получавате текуща информация за събития, проекти и инициативи, в които можете да се включите.

 

Подкрепете ОЦОСУР

Помогнете ни да превърнем опазването на околната среда в личен интерес на всеки.