Помощник за отразяване на събития

2022-11-06T20:45:33+02:00

Една от дейностите в Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е да информира гражданите за обществени, граждански, политически инициативи, сигнали, нередности, които засягат околната среда и устойчивото развитие. Това се случва чрез платформата ecovarna.info. За тази дейност може [...]