Необходими са още промени за улесняване производството на „домашна енергия“

2022-12-02T10:02:47+02:00

Предложените изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) са добри, но те е само първата стъпка в улесняване производството на енергия от ВЕИ от граждани и общности от граждани. Това стана ясно изказванията и дискусията по време на [...]