Годишен отчет на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие за 2018

2019-08-01T11:34:13+03:00

Част 1  Обща информация  Мисия - Мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек – общество – околна среда” чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес [...]