Какви възможностите предлага програма „Еразъм+“ за младежи и младежки организации, може да се запознаете на 25 октомври (петък) във Варна. От 16 ч в Хале 3 (бул. „Христо Ботев“ 3, бившата Полиграфия) сдружение „За Теб“ е подготвило представяне на новостите по европейската програма, както и споделяне на личен опит. Сдружението е домакин на младежки обмен “In your Shoes” („В твоите обувки“), финансиран по „Еразъм+“. Участници са 24 младежи, част от които с увреждания, от 4 европейски страни – България, Румъния, Холандия и Полша. В рамките на 7 дни те ще живеят и творят заедно, ще обменят опит и вдъхновение, ще научават повече за различните култури.

По време на срещата в петък ще имате възможност да се запознаете и с участниците в международния младежки обмен, който се провежда във Варна тази седмица. Входът е свободен.