Международна конференция „Граждански пространства“ ще се проведе на 8 и 9 октомври 2019 г. в хотел „Голдън Тюлип“ във Варна. Възможностите за участие на гражданите в управлението на средствата от еврофондовете през следващия програмен период – 2021 – 2027 г. ще бъдат представени в първия ден от форума. По темата ще говори представител на Централното координационно звено в Министерски съвет.

Представители на гражданския сектор ще споделят опит и препоръки от участието си в Комитетите за наблюдение на оперативните програми в периода 2014-2020 г.

Граждански активисти от Румъния, Унгария, Словакия, Полша и Чехия ще разкажат за предизвикателствата пред участието на неправителствените организации в оперативните програми в своите страни. Вера Мора от Okotars Alapitvany, Унгария и Любомира Колчева от фондация „ЕкоОбщност“ ще очертаят тенденциите в развитието на гражданското общество в Европа до 2030 г.
„Вдъхновяващи пространства“ или как с изкуство и алтернативни дейности да информираме и мотивираме гражданско участие е темата през втория ден от форума.
Международната конференция „Граждански пространства“ се организира от фондация „ЕкоОбщност“ в сътрудничество с Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и с финансовата подкрепа на програма „Европа за гражданите” на ЕК.

Вижте пълната програма тук: Conf_CivilSpaces_Varna_8-9.10.2019_program_final