Какво финансиране може да очакваме за прехода към кръгова икономика

2022-12-05T22:56:08+02:00

ЕК предвижда набор от финансиращи програми в подкрепа на прехода към кръгова икономика, като европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт Европа“ и програма ЛАЙФ. Възможностите за финансиране на проекти от кръговата икономика и зеления преход представи Нона Караджова (бивш министър, [...]