гражданско общество

17 05, 2021

25 години история: За активните граждани и демокрацията

2021-05-18T15:53:08+03:00

През 25-годишната си история Обществен център за околна среда и устойчиво развитие често е правил обучения за това как да бъдем активни граждани, как да отстояваме позициите си, да представяме проблемите. Част от обученията представляват планиране и провеждане на среща [...]

25 години история: За активните граждани и демокрацията2021-05-18T15:53:08+03:00
20 02, 2020

Настояваме пред ЕК за стратегия за гражданския сектор

2020-05-14T00:12:03+03:00

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) подкрепя препоръките за цялостна европейска стратегия и политика за гражданското общество. Препоръките бяха подготвени и съгласувани от Сдружение "Партньорство за околна среда" (Environmental Partnership Association - EPA) миналата година. Те бяха [...]

Настояваме пред ЕК за стратегия за гражданския сектор2020-05-14T00:12:03+03:00

Заглавие

Go to Top