Влияние на микроорганизмите върху различни екологични фактори

2019-02-05T10:00:28+02:00

От съществено значение за развитието на микроорганизмите в нашата част на Земята е, че в момента са поставени в период на намалена жизненспособност. Много често не обръщаме внимание на това как въздействат микроорганизмите на околната среда, и на нас самите? [...]