Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

„Еколагер Езерец“ с отличие за доброволческа инициатива

„Еколагер Езерец“ получи грамота за „Най-значима доброволческа инициатива 2019“ в конкурса на Община Варна. Надпреварата се провежда в рамките на програма „Младежки дейности 2019 г.“ по случай Международния ден на доброволеца – 5 декември. Право на участие в него имат всички младежки неправителствени организации и училищни настоятелства, работещи на територията на Община Варна.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) провежда еколагери „Езерец“ всяко лято от 2010 г. насам, по две смети. Инициативата се

организира от екипа на сдружението, а финансирането се осъществява със собствени или донорски средства. В продължение на 4 дни доброволците живеят на палатки в шабленското село Езерец. По време на двете лагерни смени те се обучават в

екологично строителство с природни материали; приготвяне на храна по метода slow food; използване на слънчевата енергия за отопление; наблюдение на биологичното разнообразие и почвите във влажните зони. За първи път през това лято интерес към участие в доброволческата инициатива проявиха и чуждестранни доброволци от Испания, Италия, Македония, Румъния и Турция. Тяхното присъствие се реализира в партньорство със сдружение „Зелен“.

Тричленно жури, експерти от отдел „Младежки дейности“, класира „Еколагер Езерец“ на трето място в конкурса на Община Варна. Първото беше отредено за „Пластмасови капачки в помощ на новородените и недоносени бебета“ на сдружение „Аз Вярвам и Помагам”. На второ остана инициатива на сдружение „Дедал“ Международен кинофестивал за късометражно кино на млади автори „Карантината“.

Отличените инициативи ще бъдат наградени и с парични награди в размер на 600 лв. за първа награда, 300 лв. – за втора и съответно 200 лв. за трета.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Репортаж от Варна в сайта на ЕК

Офисът на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) днес се превърна в снимачна площадка. Фоторепортерът Джанфранко Роконни отрази един ден от дейността на организацията. Фоторепортажът ще бъде публикуван в сайта на Европейската комисия, в раздел „Европейски корпус за солидарност“.

Проектът „Градска екология“ на ОЦОСУР е един от 15-те избрани проекта на Европейския корпус за солидарност, който ще бъде използван като нов образ на програмата. От началото на септември по проекта във Варна работи доброволката от Италия Валентина Вадже.

Целта на фоторепортажа е да се представят проекти и инициативи в различни области и дейности по темата „солидарност“.

ОЦОСУР благодари на екипа на „МАРК“ ООД за отзивчивостта част от снимките, отразяващи кампания „Лист по лист“, да бъдат направени и на тяхна територия.

На снимката (отляво надясно): доброволката Валентина Вадже, фоторепортерът Джанфранко Роконни и председателят на ОЦОСУР Илиян Илиев.

На „Езерец 2019“ през септември! Запиши се за втора смяна

Искаш ли да се заредиш с летни емоции през септември? Ваканцията свършва, но приключенията тепърва започват. Запиши се за втората смяна на екопленер “Езерец 2019” – от 5 до 8 септември 2019 г. Както и през първата смяна, обещаваме четири дни приключения на палатки сред природата в Шабленското село Езерец. Ще строим с глина и слама. Ще приготвяме обяд и вечеря по метода “Бавна храна”. Ще наблюдаваме биологичното разнообразие и качество на почвите във влажните зони. И разбира се, няма да се размине без септемврийски плаж на обширната пясъчна ивица край Езерец. Ако това не ви е достатъчно, представете си „Сървайвър“ и „Фермата“ събрани в едно. Без камери, само с… малцината останали септемврийски комари :).

Екопленер “Езерец 2019” е отворен за любители на природата и природосъобразния начин на живот от всички възрасти и населени места. Финансиране на престоя, обучението, храната и пътуването с обществен транспорт до село Езерец се поема само за младежи на възраст между 15 и 29 г. от Варна. Всички останали могат да участват като заплатят по 15 лв./храноден и осигурят транспорта си за собствена сметка. Настаняването е на палатки.

Заявките за участие се приемат до 20 август 2019 г.

Екопленер “Езерец 2019” се организира от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие по проект „Лятна Еко-лаборатория“, финансиран от програма „Младежки проекти 2019“ на Община Варна. В проекта може да участвате и като доброволец, без на пускате Варна.

Доброволец от Италия ще помага на варненци да се справят със замърсяването

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) подписа договор с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за реализацията на проект „Градска екология” с подкрепата Европейски корпус за солидарност и програма „Еразъм+”.

В рамките на една година по проекта се предвижда доброволец от Италия да помага на варненци в решаването на местни екологични проблеми.

Доброволецът ще бъде човек, който е готов да посвети една година от живота си на екологични и устойчиви каузи, включително да пригоди начина си на живот и навиците си към по-осъзнато опазване на околната среда. Ежеседмично той ще се ангажира с кампанията по рециклиране на хартия и други отпадъци, която се провежда от ОЦОСУР в детски градини, училища и други организации на територията на града. Доброволецът ще има ангажимент и в развитието на градската еколаборатория към сдружението. Чрез специализирана апаратура ще се замерват нивата на замърсеност на въздуха с прахови частици, свръхшум и лъчения, ще се води регистър и статистика на тези замервания и ще се уведомяват гражданите при тревожни показатели.

През зимните, есенни и пролетни периоди доброволецът ще подпомага градските инициативи на ОЦОСУР в офиса на организацията – „Кубрик – място за срещи и идеи“. Там ще участва в провеждането на градски работилници за био козметика, домашна битова химия и работа с рециклирани материали, идейни срещи по екологични теми с партньори и съмишленици на организацията, прожекции и дискусии по наболели екологични и устойчиви въпроси.

През лятото ще бъдат организирани акции за почистване на замърсени зони, еко лагери в базата на организацията в с. Езерец и пътуващи изложби и демонстративни кампании с мобилния еко център.

Постоянен ангажимент на доброволеца по време на целия проект е поддържането на собствен блог на английски в страницата на организацията, който да отразява престоя му, както и динамиката и прогреса на проекта през неговия поглед.

Проект „Градска екология“ е ориентиран към привличане вниманието, повишаване информираността и предлагането на устойчиви модели за опазване на околната среда и природосъобразен начин на живот в град Варна. Чрез развитието на три пространства – градско, извънградско и виртуално, комбинирани с мобилни услуги, проектът цели да достигне до по-голяма част от местната общност и да я накара да осъзнае собствената си отговорност и принос към „зеления отпечатък“, който оставяме върху средата, в която живеем.

Проектът обръща специално внимание на свръхконсумацията и генерирането на отпадъци, тяхното разделно събиране и рециклиране, замърсяването на градската среда с прахови частици, свръхшум и лъчения, и употребата на изкуствени козметика и битова химия, които допълнително влияят върху замърсяването на природата.

От 2005 г. ОЦОСУР привлича във Варна доброволци от различни страни на Европейския съюз. Целта е чрез тях да представяме на местно ниво различни гледни точки за култура, екология и младежка активност. През годините успяхме да привлечем представители на шест различни общности. От 2015 г. ОЦОСУР си партнираше с испанската организация Ser Joven, с която реализирахме три последователно успешни проекта. Чрез тях варненските младежи успяха да опознаят културата, да научат повече за екопроблемите и активностите на хората от Северна Испания. През 2018 г. сдружението започна дългосрочно партньорство с организация, която има пряк интерес от доброволчески проекти в областта на екологията – Associazione Joint от Италия. И двете организации си поставят цели за работа с млади хора – развитие на доброволчеството, реализиране на дейности за свободното време в близост до природата, дейности в областта на младежката мобилност.