Питаме общината: Ще се строи ли върху частните имоти в Морската?

2020-10-08T15:51:13+03:00

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие изиска от Община Варна Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или проекта за такъв на четири частни имота в Морската градина. Имотите са с площ над 5 дка [...]