Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/07/2023

Предложенията за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и „Зелени закони“ бяха поставени в дневния ред на народния представител от Варна Стела Николова. Това стана по време на приемния й ден в офиса на „Да, България“ в града.

Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и адв. Александър Асенов подплатиха предлаганите законови текстове с примери от практика. „Акцентирахме на това как всеки, дръзнал да си постави система за производство на енергия в момента, бива превръщан в административен роб“, коментира Илиев. Екипът на сдружението е поставил проблема с безсмислените плащания на такси от по лев-два на гише от производителите потребители на зелена енергия, както и за желанието на държавата те да се осигуряват като едноличните търговци. Надяваме се, че разсяхме съмненията относно мита, че малките системи ще сринат енергийния баланс, заяви Илиян Илиев. Според него най-ценното от срещата е, че варненският депутат е бил информиран за всичко това преди гласуването в пленарна зала. „Вярваме, че ще си изгради мнение и ще отсява лобистките текстове на големия бизнес и мераците за повече печалби от желанието на гражданите да си помагат със сметките за ток чрез производство на зелена енергия“, заяви след края на срещата Илиев.

Застъпническата кампания за промени в ЗЕВИ с цел създаване на повече възможности за енергийно активни и енергийно независими граждани продължава.

Изпратете своето послание до депутатите, за да приемат закон в полза на гражданите, тук!

Вижте видео разказите на малките произвеждащи потребители на енергия от слънцето:

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина