Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 19/09/2021

Годишно умират милиарди пчели, пеперуди и други насекоми, а последиците скоро могат да бъдат катастрофални за растителни култури и крехките екосистеми по целия свят. Селскостопанските пестициди са сред основните причинители. Европейският съюз обмисля амбициозно предложение за радикално намаляване на употребата на пестициди до 2030 г., което може да проправи пътя към пълното им премахване в Европа след 15 години. Но първо трябва да попречим на мощното лоби от химически прозизводители да провали плана. Ето защо и ние от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие се присъединяваме към невероятна коалиция от екологични групи, земеделски производители, пчелари и учени, за да съберем 1 милион гласа на граждани, които са необходими, за да се гарантира, че институциите на ЕС ще отговорят на нашите искания.

Постепенно преустановяване на използването на синтетични пестициди – До 2030 г. употребата на синтетични пестициди в селското стопанство на ЕС трябва да бъде намалена с 80%. До 2035 г. селското стопанство в целия ЕС да работи без синтетични пестициди.

Мерки за възстановяване на биологичното разнообразие – Местообитанията на видовете да бъдат възстановени, а земеделските райони да са основна част от възстановяването на биологичното разнообразие.

Подкрепа за земеделските производители – Земеделските стопани трябва да бъдат подкрепени в необходимия преход към агроекология. Да се насърчават малките, разнообразни и устойчиви стопанства, да се разширява биологичното земеделие и да се подкрепят научните изследвания в областта на земеделието без пестициди и ГМО.”

Можете да го направите като подпишете петицията в платформата на глобално уеб движение Аvaaz.

Avaaz – означава „глас“ на няколко европейски, близкоизточни и азиатски езика – стартира през 2007 г. с проста демократична мисия: Да организира гражданите на всички нации, за да преодолее пропастта между света, който имаме, и света, който повечето хора навсякъде искат.

Avaaz е платформа за създаване на петиции, които има за цел да подтикнат гражданите от различни страни да преодолеят различията помежду си и като активно гражданско общество да заемат позиции за важни теми. Това е работило и преди – граждани са използвали Avaaz, за да помогнат за включването на важни въпроси от глифозат до ГМО в дневния ред на Европейската комисия и Парламента. Нека го направим отново и да превърнем това в най-голямото досега обществено искане за спасяване на пчелите, пеперудите и земеделските производители от смъртоносните пестициди! Може да подпишете петицията тук.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина