Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 19/06/2019

Общините да предоставят свои земеделски земи на социално слаби семейства за разработване на лични стопанства и осигуряване на земеделска продукция за изхранване. Застъпническа кампания с тази цел започва Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР). В България съществува принципна възможност и законодателна рамка общините да предоставят земеделска земя за обработване като вид помощ за социално слаби домакинства. Няма обаче ясни параметри доколко този инструмент за подпомагане се използва, както от общините, така и от социално слабите семейства. В същото време съществуват множество маломерни, ниско продуктивни и изолирани общински земеделски земи, които не могат да се обработват с механични способи и не представляват интерес за големите производители. Те могат да се предоставят за осигуряване на земеделска продукция за изхранване. Предоставянето на земеделски земи като социална помощ на безимотни стопани може да бъде силен социален инструмент, но същевременно и възможност за развитие на малки стопанства за отглеждане на нетехнически култури по екологични способи, заявява председателят на ОЦОСУР Илиян Илиев. Според него подобна практика би имала силен ефект за осигуряване на хранителна независимост  на социално слаби групи от населението, особено в общините със земеделски земи в зони от мрежата „Натура 2000”. Поради ограниченията в способите и мерките при обработването им, терените в екологичната мрежа понякога се превръщат в проблем за собственика.

ОЦОСУР ще събере информация за съществуващите практики при отдаването на общински земи на социално слаби в Североизточна България, като пилотно ще бъдат избрани няколко общини, разделени в категории: до 10 000 жители, до 50 000 и над 50 000 души население. Възоснова на събраните данни ще се извърши нормативно-технически анализ и ще се изготви информационен пакет в полза на заинтересованите страни. Ще се проведе застъпническа и информационна кампания, която да включва както общинските администрации, така и гражданите. Крайната цел е да бъде осигурен достъп до земя на социално слаби семейства, която да им осигури хранителна независимост, в това число и възможност за продажба на излишната продукция на местни пазари.

Застъпническата кампания на ОЦОСУР се реализира с финансовата подкрепа на Глобалния фонд Грийнгрантс.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина