Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 04/05/2022

В търсене на историческите данни за хората, живели край варненските езера от дълбока древност, екипът на филма „Огледалото“ се срещна с д-р Владимир Славчев – главен асистент в отдел „Археология“ на Регионалния исторически музей-Варна. Бреговете на днешния езерен комплекс са били заселени още 4 400 години пр.Хр, разказа разказа специалистът по праистория. Точно тези селища са били и център на т. нар. Култура Варна – процъфтяваща цивилизация, дала на света най-старото обработено злато. Тя се е развивала по подобие на Египет и Месопотамия край водни басейни, които осигурявали заливане на земеделските площи по време на пролетното пълноводие. Археологическите находки показват, че езерата са играели ключова роля не само за напояването, но и поради пряката си връзка с морето.

СНХ д-р Владимир Славчев, археолог: Имаме сведения за доставки на мед, на най-различни редки суровини от Южна България и от бреговете на Егейско море, които тук не се срещат. Пренасянето – особено на медна руда, на медни суровини – пеша, по сухопътен начин, е много трудоемко. Много по-лесно е това да става по воден път и предполагаме, че това е основната причина тези селища да бъдат обитавани по този начин.

По ирония на съдбата, днес имаме изобилие от археологичски находки от района на езерата благодарение на индустриализацията, която поставя начало на унищожаването им като уникално място за живеене – първите артефакти от древните селища започват да излизат при прокопаването на първия канал море – езеро. До ден днешен по бреговете и във водите на езерния комплекс има много материал за археологически проучвания.

  

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина