Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 09/10/2022

На 06.10.2022 г. в Дом на Моряка във Варна, се състоя събитието Life for Lake Varna – LIFE19 NATF/BG/000839, на което беше представен проект за изграждане на изкуствен остров във Варненското езеро. Проектът е на стойност €1 852 060. Ще се изпълнява от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) събюджет от €1 499 752 в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с бюджет от €352 308. Основна цел на проекта е да изгради мащабна зелен инфраструктура, която ще постигне три основни резултата: 1. Възстановяване на ключови местообитания за приоритетни видове птици, като по този начин ще допринесе за постигането на целите за опазване на биологичното разнообразие на проектната зона Натура 2000 „Варненско-Белославско езеро“ – BG0000191; 2.Подобряване на екосистемните функции на увредената водна екосистема на Варненското езеро; 3. Осигуряване на устойчиво и иконосмически добро решение за използване на драгирани седименти от корабоплавателни канали към и от пристанище Варна. Проектът е с начална дата 01.09.2020 и край на 31.08.2025. Проектът е съфинансиран по Програма LIFE, подпрограма „Околна среда“, приоритетната област „Природа и биологично разнообразие“. На срещата са присъствали Община Варна, Военноморските сили на Република България, Българска морска камара, „Пристанище Варна“ ЕАД, , Пристанищна инфраструктура, кореспонденти на различни медии.

Благодарим за тази информация на нашия член Апостол Пенков, който присъства на събитието.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина