Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 16/07/2020

Кампанията „Шише върни, книга си вземи“, която се провежда в рамките на „Зелени петъци“, ще приема само шишенца от прозрачно стъкло, без метални или пластмасови части по тях. Шишенцето от парфюм може да бъде боядисано, но важно е стъклото, от което е произведено да не бъде цветно, разясниха от завода за преработка на стъкло в Белослав. Боята върху прозрачното шишенце, както и хартиеният етикет, не пречат на технологията на рециклиране.

Повечето шишета за парфюми обикновено са произведени от прозрачно стъкло и оцветени в друг цвят. Те са подходящи за преработка. Бурканчетата от медикаменти обаче най-често са от кафяво стъкло. Те не могат да се използват за технологията, която в момента се прилага в завода в Белослав. Досега те се приемаха и от тях се произвеждаше хидроизолационен материал, пеностъкло под формата на гранули. Заради създалата се ситуация с Covid- кризата от завода за стъкло „Инхом“ са преустановили този вид дейност за неопределено време. Мощността за производството  на хидроизолационния материал може да работи, но при по-големи обеми, обясниха от ръководството на предприятието.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие предаде за рециклиране още 25 кг прозрачни стъклени шишенца от името на участниците в „Шише върни, книга си вземи“.  Те ще бъдат използвани за производство на сувенири и технически стъкла, от които се правят в момента защитни лампи.

От „Инхом“ работят и по нова технология за оползотворяване на отпадъчно стъкло. При изграждане на съответната поточна линия ще се обърнат отново към гражданите за съдействие за събиране и на друг тип отпадъчно стъкло. Затова не бързайте да захвърляте малките стъклени шишета към сметището.

Благодарим на всички участници до момента в кампанията! Продължаваме!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина