Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 16/07/2020

Кампанията „Шише върни, книга си вземи“, която се провежда в рамките на „Зелени петъци“, ще приема само шишенца от прозрачно стъкло, без метални или пластмасови части по тях. Шишенцето от парфюм може да бъде боядисано, но важно е стъклото, от което е произведено да не бъде цветно, разясниха от завода за преработка на стъкло в Белослав. Боята върху прозрачното шишенце, както и хартиеният етикет, не пречат на технологията на рециклиране.

Повечето шишета за парфюми обикновено са произведени от прозрачно стъкло и оцветени в друг цвят. Те са подходящи за преработка. Бурканчетата от медикаменти обаче най-често са от кафяво стъкло. Те не могат да се използват за технологията, която в момента се прилага в завода в Белослав. Досега те се приемаха и от тях се произвеждаше хидроизолационен материал, пеностъкло под формата на гранули. Заради създалата се ситуация с Covid- кризата от завода за стъкло „Инхом“ са преустановили този вид дейност за неопределено време. Мощността за производството  на хидроизолационния материал може да работи, но при по-големи обеми, обясниха от ръководството на предприятието.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие предаде за рециклиране още 25 кг прозрачни стъклени шишенца от името на участниците в „Шише върни, книга си вземи“.  Те ще бъдат използвани за производство на сувенири и технически стъкла, от които се правят в момента защитни лампи.

От „Инхом“ работят и по нова технология за оползотворяване на отпадъчно стъкло. При изграждане на съответната поточна линия ще се обърнат отново към гражданите за съдействие за събиране и на друг тип отпадъчно стъкло. Затова не бързайте да захвърляте малките стъклени шишета към сметището.

Благодарим на всички участници до момента в кампанията! Продължаваме!

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина