Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 21/06/2022

Северна Македония измени правилника за възобновяемите енергийни източници, като увеличи максималния капацитет на покривните слънчеви електроцентрали за домакинства, фирми и държавни институции. Министърът на икономиката Крешник Бектеши заяви, че те ще могат да продават излишната електроенергия.

В съответствие със Закона за енергетиката от 2019 г. просуматорите са въведени като участници на пазара на електроенергия в Северна Македония. Министърът на икономиката Крешник Бектеши представи промените в правилника за възобновяемите енергийни източници, като заяви, че те дават възможност на гражданите и фирмите да произвеждат електроенергия на своите покриви и да я продават на купувач или на електроразпределителното дружество.

Измененията влизат в сила от днес. Според правилника на министерството просуматор, дефиниран като потребител-производител, е домакинство, дребен потребител или бюджетен потребител, който може да изгради инсталация за производство на електроенергия от възобновяем енергиен източник за собствено потребление и да доставя излишъка в разпределителната мрежа.
Периодът на отчитане за просуматорите е шест месеца

Всяко домакинство, фирма и държавна институция могат да сключат договор с доставчик на електроенергия, включително с универсалния доставчик. Излишъкът се изчислява според средната покупна цена на електроенергията, която универсалният доставчик закупува за снабдяване на домакинствата и малките потребители, каза Бектеши и добави, че отчетният период за просуматорите е шест месеца, считано от 1 юли.

Максималната инсталирана мощност е увеличена от 4 kW на 6 kW за домакинствата и е удвоена до 40 kW за категорията на малките потребители. Първоначално се планираше таванът за последните да бъде увеличен до 60 kW за единица.

Министърът заяви, че собствениците на жилища в многофамилни сгради могат да сформират общност и да изградят покривна соларна система с мощност до 6 kW и да потребяват електроенергията в съвместно притежаваните части на сградата.
Безплатни интелигентни измервателни уреди

Универсалният доставчик EVN Home вече има задължението да инсталира безплатно измервателно устройство за тези, които поставят фотоволтаични системи на покривите си, посочи Бектеши. Той разкри, че неговото министерство е предложило да се заличи правилото от Закона за строителството, според което общините решават дали да разрешат на просуматорите да инсталират соларни инсталации на покривите.

Министърът каза, че правителството е приело програма за субсидиране на стойност малко под 1 млн. евро за домакинствата, които тази година закупят и инсталират слънчеви панели за собствено потребление. Всеки бенефициент има право да получи до 30% от разходите, но не повече от 1000 евро. Според Бектеши Министерството на икономиката ще обяви публична покана.

В други новини община Кавадарци съобщи, че е започнала да монтира слънчеви панели с обща мощност 19,2 kW на десет обществени сгради.

Тази статия е превод от оригиналната публикувана  на Balkan green energy news. Можете да я прочететете тук.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина