В обсега на Правния фонд към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие влизат събирането (ОЦОСУР), анализът и разпространението на информация относно случаи и дела от обществен интерес. Основните теми, които следим, са свързани с опазване на околната среда и устойчивото развитие, защита правата на човека и достъпа до обществена информация. Предоставяме правни консултации в тези области.

Стремим се да извършваме граждански мониторинг и контрол на публичните власти при изразходването на публични средства – и самостоятелно, и като част от Гражданска коалиция за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз.

ОЦОСУР е носител на „Златен ключ“ на Програма Достъп до информация за неправителствена организация упражнявала най-активно правата си по Закона за достъп до информация.

[asvc_header_block title=“поискай правна помощ“]

[recaptcha]