Екологичното образование на подрастващите е едно от основните направляния, в които работи Общественият център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР). Нашият опит в тази сфера е свързан с:

  • екологични презентации в детски градини и училища на тема рециклиране на отпадъци и биологично разнообразие;
  • обучения на ученици и студенти относно методите за събиране информация за качеството на околната среда и нейното интерпретиране (работа с уреди за замерване на прахово и шумово замърсяване, GSM- и UV-лъчения, наблюдения на биологичното разнообразие и др.);
  • организиране на работилници за производство на домашна козметика, предмети от рециклирана хартия, къщички за птици и др.;
  • екологично строителство;
  • младежки еколагери;
  • обучения по теми за гражданските права, граждански подписки и петиции, правото на достъп до обществена информация, разрешаване на екологични проблеми и др.;
  • маркетинг в екологията;
  • копирайтинг и пиар в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Разполагаме с оборудвана зала за обучение на 10 души едновременно във Варна, на ул. „Сава Радулов“ 14, и с база за провеждане на екологични практики в село Езерец, община Шабла.

Може да заявите вашия интерес тук: