Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 08/04/2023

Със Светослав Стойков, експерт към Екологично Сдружение „За Земята” търсим отговор на въпроса Съществуват ли демократични ценности в програмите за сградна реновация?
# Преминаването към ВЕИ
# Диверсификация на енергийните доставки
# Eнергийното обновяване

Този видео клип се реализира в рамките на проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Ако харесвате това, което правим, ако сме ви вдъхновили поне малко, може да подкрепите усилията ни тук.

СПОДЕЛИ!