Управителен съвет на сдружение “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие”-Варна, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет с протокол №220523 от 23.05.2022г. свиква Отчетно изборно общо събрание за членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.06.2022г. от 11:00 часа в офиса на сдружението, Варна ул. “Сава Радулов” 14, (партер), при [...]

Предай хартия, спаси дърво

28 юни @ 11:00 - 29 юни @ 16:30

Събираш ли разделно хартията от останалия отпадък? Знаеш ли, че един тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета? Над 100 офиса на фирми, учреждения, учебни заведения и домове във Варна предават безвъзмездно за рециклиране хартията си за кампания „Лист по лист“. От 2000 г. насам, благодарение на участниците в кампанията, бяха спасени от изсичане [...]

Еколагер Езерец

26 август - 28 август

Готови ли сте за лятно приключение? Да презаредим батериите на еколагер "Езерец 2022"! Три дни на палатки, храна на бавен огън, строителство с природни материали и плаж. Започваме записване за лагерните смени тази година: Първа смяна: 26-28 август Втора смяна: 2-4 септември Екоцентьр Езерец е място, на което Сдружение “Обществен център за околна среда и [...]