Автор: Надя Петрова
Публикувано на 07/08/2023

Четири контейнера, подредени един до друг – двата сиви, другите – цветни. Всеки от тях с определена роля в разтоварването на града от отпадъците, които обитателите му генерират. Честа гледка на много места във Варна е сбърканата функция на контейнерите – сивите са празни, а пълни чували се търкалят около тях, цветните – препълнени, с купища обемисти опаковки помежду им.

Европейската комисия предвижда до 2030 г. рециклирането на битовите отпадъци да се увеличи минимум до 65%, а най-малко 75% от опаковките да се рециклират, като депонирането на битови отпадъци се ограничи до 10%.

Картината сега

Цветните контейнери не се изнасят редовно, няма достатъчно разяснителни кампании от страна на общината и фирмата, която оперира във Варна. Това показа допитване до варненци, което нашият екип направи по темата. Много хора биха искали да започнат да събират разделно отпадъци от домакинството си, но имат нужда от известно насочване, някакъв стимул, добър пример и убеденост, че това ще има смисъл. За някои домакинства това създава допълнително неудобство заради малкото свободно пространство в жилището, други се отказват, защото нямат пред блока подходящите контейнери, трети са убедени, че събраните опаковки отиват на едно и също място с битовите отпадъци и не виждат смисъл да променят навиците си.

Статистиката

Броят на контейнерите за разделно събиране се определя от закона, а тяхното местоположение – от кмета на общината. Двойка цветни контейнери са поставени на 690 места в община Варна. Общият обем на съдовете 2,376 млн. литра. Два цветни съда трябва да обслужват средно 500 варненци. Извозването им става по график, обявен на страницата на “Еко Партнърс”. За цялата минала година в цветните контейнери на територията на общината са събрани 1463 тона отпадъци, от които 1220 тона или 83% рециклируеми. През летните месеци се увеличава обслужването на жълтите контейнери в райони “Одесос” и “Приморски”, като в по-натоварените райони обслужването и обхождането на съдовете се извършва 4 пъти седмично, включително и в почивните дни, съобщават от фирмата-изпълнител.

Митове и легенди

Много варненци вярват, че отпадъците от цветните контейнери са смесват и извозват заедно или дори, че се смесват с боклука от сивите контейнери. Че не се рециклират. Тези твърдения не са верни по няколко причини. В това ни уверяват от “Еко Партнърс” – фирмата, която има договор с община Варна за дейностите по разделно събиране на отпадъци. От там твърдят, че контейнерите са от различен тип и вдигането им от един и същ камион не е възможно. Отпадъците от двата вида контейнери се сепарират по различен начин и смесването им не би било изгодно, а би усложнило системата.

Събраното от цветните контейнери се извозва до сепариращата инсталация, където годните за рециклиране се сортират според материала, оттам отиват в преработващи предприятия, където отделните материали се рециклират. Фирмите, ангажирани в процеса на събирането на отпадъка, имат интерес от неговото опазване и прецизна обработка, тъй като преработвателните предприятия имат строги изисквания за качеството му.

От “Еко партнърс” уверяват, че тези твърдения са абсолютно безпочвени и призовават гражданите да изпращат сигнали в тази връзка, придружени със снимков или видео материал. Досега обаче такива не са получавали.

В мобилното приложение Eco Partners App потребителят може да види на карта всички жълти и зелени контейнери за разделно събиране в съответната община. В него може и да се подават и сигнали за нарушения.

Неадекватна инфраструктура за разделно събиране

Според Евгения Ташева от Екологично сдружение „За Земята“, сегашната инфраструктура за разделно събиране на отпадъци е неадекватна и недостатъчна. Тя е много далеч от това, което трябва да представлява – да бъде достъпна и използваема от всички. Към момента определянето на такса смет няма отношение към поведението ни като генератори на отпадъци. То не отчита нашето старание или не старание да изхвърляме смесен отпадък, коментира Ташева. Според нея, докато такса смет не започне да зависи от количеството смесен  отпадък, който изхвърляме и докато нямаме до прага на дома или до 150 м точка с всички потоци, които всъщност сме длъжни да разделяме, нещата няма да се променят драстично.

Контролът

По закон задължение на кмета е да следи за чистотата на града. На общинско ниво има предвидени глоби за смесено изхвърляне на отпадъците от бита. Практика обаче показва, че наложени такива няма. Това е трудно доказуемо и няма как до всеки контейнер да има инспектор. Решение би могло да бъде изграждането на система за видеонаблюдение. Такова се предвижда да бъде въведено и в Община Варна, но само на проблемни точки. В ход е процедура по провеждането на обществена поръчка за избор на изпълнител за „Изграждане на система за видеонаблюдение за контрол на нерегламентирани замърсявания със смесени битови отпадъци“, уверяват от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към община Варна.

В момента се изготвя проект за актуализация на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Варна. Промените касаят текстове за предотвратяване на отпадъците, например при провеждане на организирани мероприятия да се ограничи употребата на някои пластмасови изделия за еднократна употреба –  прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки за напитки и др. В документа ще се посочи, че тези пластмасови изделия могат да се заменят с други, които са компостируеми и рециклируеми, но за тях, по време на мероприятието трябва да се поставят отделни контейнери.

По данни на общинските еколози, към момента във Варна функционира система за разделно събиране на биоотпадъци от паркове и градини, както и от кухни и заведения. В депото в село Въглен има изградена компостираща инсталация за зелени отпадъци, която при следващия етап на реконструкция се предвижда да бъде надградена и с третиране на биоразградими хранителни отпадъци. Проверка на медията ни, обаче, установи, че подобни контейнери в града липсват. Райони на града, като кв. “Виница”, местностите Траката и Евксиноград, където в имотите има градини, не са обхванати от общинската система. Там отпадъците от косене и поддържане на растителност се изхвърлят във или около съдовете за битови отпадъци.

Кой плаща сметката?  

Общините не заплащат на организациите по оползотворяване за дейностите по разделно събиране в населените места. Организирането на системите за разделно събиране, в т.ч. производството, разполагането и поддържането на съдовете, тяхното обслужване и последващото сепариране и рециклиране на отпадъците, са задължение на фирмата, с която общината има договор. За Варна това е “Еко Партнърс”. Тя няма право да разпределя печалба и всички генерирани средства се инвестират в поддържане и модернизиране на системите, както и в информационни кампании и дейности за повишаване на информираността на гражданите.

Това обаче не означава, че на гражданите този процес излиза безплатно.

За всяка опаковка се заплаща продуктова такса, включена в цената на кофичката кисело мляко, бутилката сок и т.н. Просто не я виждаме, защото тя не излиза в касовия бон. Тази такса отива при фирмите, които се занимават с разделното събиране. Т.е. ние си плащаме за тяхното рециклиране още в момента на купуване. Така се финансира функционирането на системата с цветните контейнери по улиците. И ако не си изхвърлим опаковката в някой от тези цветни контейнери, плащаме два пъти и натоварваме такса смет на общината. Плюс факта, че като я смесим с останалите отпадъци вероятността тя да бъде рециклирана рязко намалява.

Най-големият генератор на опаковки са заведенията в туристическа община като Варна. Да контролира дали рециклират опаковки и пластмаса е в правомощията на общината. От дирекция „Екология и опазване на околната среда“ уверяват, че всички проверени търговски обекти на територията на община Варна са сключили договори с фирми за извозване на отпадъци, годни за рециклиране, без да уточняват колко компании са сключили такива договори.

Депозитната система за отпадъци – част от решението

След сравнително кратка употреба множеството алуминиеви, стъклени и пластмасови опаковки се превръщат в боклук. Освен на сушата, те попадат в океани, морета и реки, а за разграждането им са необходими стотици години. Над 40 държави и региони в света са възприели депозитна система за отпадъци и са се уверили в предимствата й пред познатата в България система за разделно събиране на отпадъци, обяснява Евгения Ташева.

В Германия и Норвегия се събират и рециклират над 90% от опаковките от напитки, сочат данните. Швеция вече успява на местно ниво да затвори цикъла на опаковки от напитки с над 90% рециклирани бутилки, от които се произвеждат нови от 100% рециклирана пластмаса. Замърсяването с бутилки и кенчета намалява с до 80% в държавите, в които депозитната система функционира.

Позната е и като система за възвръщане на депозит- потребителят плаща например 10 цента, наложена върху напитка в стъклена бутилка, метално кенче или хартиена опаковка, употребява продукта и връща амбалажа в обособено за това място в хранителен магазин, участващ в системата. Срещу опаковката получава депозита си обратно. Пунктовете събират, сортират и в последствие изпращат празните бутилки в заводи за рециклиране, където се превръщат в суровина за нови опаковки.

„Тази система не наказва всеки от нас като местен данъкоплатец, а единствено хората, които консумират такива напитки“, отбеляза Евгения Ташева.

Във Варна системата е въведена на няколко места, които са крайно недостатъчни, предвид интереса към нея. Направена е, както много други инициативи – малко, със закъснение и не както трябва, смятат експерти.

Опасните отпадъци

Ако искате да изхвърлите безопасно опасните си отпадъци на територията на Община Варна, няма да успеете да го направите в момента. Читател на Ecovarna алармира, че е в аптека са го посъветвали да изхвърли хапчета с изтекъл срок на годност в канала на мивката или тоалетната си. Напрактика във Варна няма къде да изхвърлите опасни отпадъци от бита в момента. Това е ангажимент на общината, която трябва да го прави по график, предварително обявен на сайта й. Такъв обаче там липсва.

Информация за предстояща кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде публикувана след приключване на обществената поръчка за избор на изпълнител, съобщиха от Общината. До тогава, ако искаме да сме екологични, ще трябва да ги съхраняваме у дома и да чакаме обявяване на следващата кампания.

Какво и как от отпадъците си можем да рециклираме, прочетете тук.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

за истината

Тази статия е създадена с подкрепата на сдружение „Про веритас“ и сайта zaistinata.com в рамките на проекта „Развитие на независима регионална журналистика“.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина