Основната цел на ръководството за планиране е да предостави способ, чрез който всички заинтересовани и участващи в развитието на зелената инфраструктура да могат да разработят свои планове. 

Зелената инфраструктура е физическата околна среда вътре и помежду големите градове; малките градове и селата. Тя е мрежа от мултифункционални отворени пространства, включваща зелените площи, наподобяващи паркове, уличните дървета, както и всичката зелена площ между селищните единици. Тя обхваща всички ресурси на околната среда. Подходът на ЗИ следва да допринесе за устойчиво управление на природните ресурси.

Ръководството може да прочетете тук.