Публикувано на 22/04/2020

Основната цел на ръководството за планиране е да предостави способ, чрез който всички заинтересовани и участващи в развитието на зелената инфраструктура да могат да разработят свои планове. 

Зелената инфраструктура е физическата околна среда вътре и помежду големите градове; малките градове и селата. Тя е мрежа от мултифункционални отворени пространства, включваща зелените площи, наподобяващи паркове, уличните дървета, както и всичката зелена площ между селищните единици. Тя обхваща всички ресурси на околната среда. Подходът на ЗИ следва да допринесе за устойчиво управление на природните ресурси.

Ръководството може да прочетете тук.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина