Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Стани доброволец

ОЦОСУР провежда периодично кампании за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години за полагане на доброволчески труд. Доброволците участват в инициативите: Гражданска Еколаборатория, кампания „Лист по лист“мисия „Аз избирам чаша за многократна употреба“, еколагер „Езерец“.

Съобразно заявените предварително интереси и период на наемане, доброволците биват ангажирани по 4 часа дневно. Те получават средства за покриване на дневни разходи в размер на 6 лв. (2 лв. за градски транспорт и 4 лв. за храна), както и удостоверение от организацията-домакин за продължителността и естеството на доброволческия труд.

Заявилите желание да упражняват доброволчески труд, имат възможност да трупат професионален опит в избрана от тях сфера, свързана с екологията: екологичен мониторинг на параметрите на околната среда, рециклиране на отпадъци, екологично строителство, маркетинг в екологията, копирайтинг, пиар в неправителствения сектор.

Очакваме ви!