Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Направи дарение

Подкрепете нашата работа !
Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза. От създаването й през 1995 г. до днес извършваме общественополезна дейност, опитвайки се да приобщим все повече хора към принципите за опазването на околната среда.

Проблемите, с които се ангажираме са: намаляване, повторно използване и рециклиране на отпадъците; намаляване човешкото въздействие върху глобалното затопляне; промотиране ползите от възобновяемите източници на енергия и екологичения транспорт; озеленяване и устройване на градски пространства; екологично образование. Поддържаме специализирана библиотека и видеотека.

За да продължим да работим в полза на обществото и природата, се нуждаем от вашата подкрепа!

Може да подкрепите конкретен проект, кауза или проблем, с които сме се ангажирали, като го опоменете в основанието за превода.

IBAN: BG82PRCB92301036489314

BIG: PRCBBGSF

Получател: Сдружение ОЦОСУР

Към всяко направено дарение издаваме сертификат, който може да послужи за намаляване с до 5% на сумата на годишните данъчни основи за фидически лица.