Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Работи с нас

Активни за устройване на обществени пространства

 

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие работи ежегодно с доброволци, като приемаща и изпращаща организация към Европейската доброволческа служба, по програма на Община Варна и по собствени проекти и инициативи. Виж как да се кандидатираш!

За да продължим да работим в полза на обществото и природата, се нуждаем от вашата подкрепа!

Стани радетел за по-чиста околна среда и дарител на неправителствена организация, работеща в обществена полза.

IBAN: BG82PRCB92301036489314

BIG: PRCBBGSF

В полза на: Сдружение ОЦОСУР

Към всяко направено дарение издаваме сертификат, който може да послужи за намаляване с до 5% на сумата на годишните данъчни основи за фидически лица.

Подкрепи ни!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

 

Зелени петъци

 

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“