Повече от 80 000 различни химични съединения използва човек в ежедневната си битова дейност. Всяка година в употреба се въвеждат нови 2000. Те са навсякъде – в ароматизатори, сапуни, перилни и избелващи препарати, омекотители, абразивни и специализирани почистващи препарати за баня, стъкло, канализация, фурни и др. Тези продукти въздействат върху здравето ни – дразнят кожата и дихателните пътища, предизвикват сълзене на очите, химически изгаряния, хормонален дисбаланс, болести на кръвта и др. Задачите, които си поставя Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) са: да ангажира вниманието на широка група от граждани с проблема;  да проучва предлаганите на пазара алтернативи на щадящи околната среда препарати и да ги споделя на възможно най-широк кръг хора.